Fréttir

Nauðsynlegar breytingar gerðar á Íbúðalánasjóði

Samkvæmt ákvörðun ESA þann 18. júlí síðastliðinn voru settar fram sex tillögur að aðgerðum og breytingum á starfsemi Íbúðalánasjóðs. Samkvæmt tilkynningu frá Velferðarráðuneytinu hafa stjórnvöld fjallað um tillögur ESA og komist að þeirri niðurstöðu að fallast megi á þær í meginatriðum. Áhersla er lögð á að Íbúðalánasjóður gegni mikilvægu hlutverki á húsnæðismarkaði svo tryggja megi virkni markaðarins vegna fyrirsjáanlegs markaðsbrests.

Einnig að miðað sé við að Íbúðalánasjóður verði áfram rekinn sem ein heild þannig að starfsemi sjóðsins verði ekki skipt upp heldur öll starfsemi hans skilgreind sem þjónusta í almannaþágu. Er þá vísað til þess að sjóðurinn muni ekki sinna öðrum verkefnum en þeim sem falla að því hlutverki og starfi því ekki á samkeppnismarkaði. Þá viðurkenna stjórnvöld að tryggja þurfi að starfsemi sjóðsins samræmist reglum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og verða því gerðar breytingar á lögum og reglum sem um sjóðinn gilda.

Velferðarráðherra kynnti niðurstöðuna á fundi ríkisstjórnar á þriðjudag og þá hefur velferðarnefnd Alþingis einnig verið kynnt svar stjórnvalda til ESA sem nú hefur verið sent stofnuninni.

Breytingar á lánveitingum til einstaklinga
Lagt er til að lán frá Íbúðalánasjóði verði áfram takmörkuð við 20 milljónir og fari ekki yfir 80 prósent af hlutfalli kaupverðs eða byggingarkostnaðar. Er talið að með því falli lánveitingar sjóðsins undir skilgreiningu á þjónustu í almannaþágu. Jafnframt verður sett viðbótarskilyrði þess efnis að nemi hámarkslán 40 prósentum af fasteignamati eða minna fáist ekki lánveiting frá sjóðnum. Með þessu er komið í veg fyrir að lán fáist hjá Íbúðalánasjóði fyrir eignum að verðmæti 50 milljóna króna eða meira samkvæmt fasteignamati.

Breytingar á lánveitingum til félaga
Lánveitingum verður hætt til byggingar íbúðarhúsnæðis þegar markmið lántakenda er að selja íbúðarhúsnæðið áfram til þriðja aðila, slíkar lánveitingar eru ekki taldar falla að hlutverki sjóðsins um þjónustu í almannaþágu.

Skilyrði um lánveitingar til almennra leigufélaga eru skýrð nánar í bréfi velferðarráðuneytisins til ESA með áherslu á að þau séu hluti af húsnæðisstefnu stjórnvalda til að auka valkosti fólks á húsnæðismarkaði og teljist þjónusta í almannaþágu. Því standi vilji til þess að Íbúðalánasjóður veiti áfram lán til leiguíbúða.

Lögð er áhersla á að lánveitingar til leigufélaga verði áfram háðar sömu takmörkunum sem nú gilda um stærð og verð íbúða. Auknar kröfur verða gerðar til fjárhagslegrar stöðu félaganna. Skylt verður að reka leiguíbúðir til langtíma og að þinglýsa kvöð um langtímaleigu á íbúðirnar.

Áfram njóta ríkisaðstoðar
Þar sem öll starfsemi Íbúðalánasjóðs er skilgreind sem þjónusta í almannaþágu er lögð áhersla á að hann muni áfram njóta ríkisaðstoðar í formi eigendaábyrgðar, vaxtaniðurgreiðslu og undanþágu frá arðsemiskröfu og greiðslu tekjuskatts. Hins vegar verði sett viðmið sem mælt verður fyrir um í lögum svo unnt verði að reikna út hversu mikillar ríkisaðstoðar Íbúðalánasjóður njóti. Komi upp aðstæður þar sem aðstoðin reynist of mikil eða ef ríkisaðstoðin er notuð í annað en þjónustu í almannaþágu mun sjóðurinn þurfa að endurgreiða hana til ríkisins. Er gert ráð fyrir að viðmiðin verði tilbúin eigi síðar en 1. maí 2012.  Lesa meira ...

Smelltu hér til að skrá þig sem kaupanda 

Smelltu hér til að skrá eignina þína á sölu

Sendu okkur póst til að fá nánari upplýsingar eða hringdu í síma: 519-2600.