Fréttir

Saka fjármálafyrirtækin um villandi upplýsingar

Hagsmunasamtök heimilanna saka fjármálafyrirtækin um að leggja fram villandi upplýsingar um afskriftir lána. Af rúmlega hundrað og fjörtíu milljörðum sem fjármálafyrirtækin flokka sem afskriftir eru hundrað og tuttugu tilkomnir vegna gengistryggðra lána.

Samtök fjármálafyrirtækja sendu frá sér í gær yfirlit um niðurfærslu á lánum til heimila frá bankahruni.

Í yfirlitinu kemur fram að rúmlega 87 þúsund lántakar hafi fengið eða leitað eftir niðurfærslu lána. Alls nemur niðurfærslan tæpum hundrað fjörutíu og fjórum milljörðum króna en þar af eru um hundrað og tuttugu milljarðar tilkomnir vegna gengistryggðra lána.

Hagsmunasamtök heimilanna hafa gagnrýnt þessa framsetningu og bent á að ekki sé hægt að tala um niðurfærslu á gengistryggðum lánum þegar fyrir liggur dómur um ólögmæti þeirra. Réttast væri að tala um leiðréttingu lána.

„Samtök fjármálafyrirtækja ættu að orða hlutina rétt. Fjármálafyrirtækin veittu gengistryggð lán með ólögmætum hætti, þau voru ólögleg. Þau voru því að færa í sitt eignabókhald með röngum hætti. þetta er bara leiðrétting á því. þetta er engin niðurfærsla eða afskrift," segir Andrea J. Ólafsdóttir, formaður Hagsmunasamtaka heimilanna.

Samtök fjármálafyrirtækja vísa því bug að upplýsingarnar hafi verið villandi

Voruð þið að reyna að blekkja almenning?

„Ég held að allir sem að skoða okkar tilkynningu sjá að svo er ekki. við sundurgreinum mjög skýrt hvernig þetta skiptist. að hvaða leiti þessi skuldalækkun hefur farið fram. útaf þessari 110 prósenta leið, útaf þessari sérstöku skuldaaðlögun eða útaf þessum dómum eða lagasetningu sem sneri að gengistryggðum íbúða og bílalánum, nei ég tel svo sannanlega ljóst að við höfum ekki viljað blekkja neinn," segir Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja.

Fram kemur í yfirliti samtaka fjármálafyrirtækja að rúmlega fimm þúsund hafa sótt um hundrað og tíu prósenta leiðina hjá íbúðalánasjóði. Rétt tæplega ellefu hundruð umsóknir hafa verið afgreiddar eða um 20 prósent sem er mun lægra hlutfall en hjá fjármálafyrirtækjunum.

„Meginskýringuna er að finna í því að það voru sett lög sem veittu okkur lagaheimild til að fara í þessa aðgerð og þar er einfaldlega tekið fram í lögunum að við þurfum að kalla eftir verðmati fasteignasala og það er flöskuhálsinn í kerfinu og hægir á ferlinu. og til samanburðar eru bankarnir að keyra þetta í sjálfvirkum keyrslum byggðu á fasteignamati þannig að það er tiltölulega fljótgert," segir Sigurður Erlingsson, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs.

Sigurður á von á því að búið verði að afgreiða allar umsóknir innan tveggja mánaða.  Lesa meira ...

Smelltu hér til að skrá þig sem kaupanda 

Smelltu hér til að skrá eignina þína á sölu

Sendu okkur póst til að fá nánari upplýsingar eða hringdu í síma: 519-2600.